УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
 мандат: 2014-2019г.
 

Февзия Мустафова Хасанова
Председател
Автобиография
Декларации по ЗЮЛНЦ
+359 893433024

fevziya@abv.bg
 

Рюстем Азис Мюмюн
член
Автобиография
Декларации по ЗЮЛНЦ
+359 896260332

karakurt@abv.bg
 

Турхан Расиев Моллов
член
Автобиография
Декларации по ЗЮЛНЦ
+359 8

 

Исмаил Рамадан Шукрю
член
Автобиография
Декларации по ЗЮЛНЦ
+359 879323264

ismailramadan@abv.bg
 

Хюлия Орхан Садък
член
Автобиография
Декларации по ЗЮЛНЦ

+359 8

 

Джейлян Вейсал Билял
член
Автобиография
Декларации по ЗЮЛНЦ
+359 8

 

Зейнеб Исмаил Иляз
член
Автобиография
Декларации по ЗЮЛНЦ
+359 8